aanmelden

via uw (deelnemende) steunpunt
Iedereen die langdurig zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking, is een mantelzorger.

Bent u mantelzorger en wilt u ook VoorElkaar ontvangen? Geeft het mantelzorgsteunpunt in uw gemeente een VoorElkaar uit? Dan kunt u zich aanmelden bij uw steunpunt. U ontvangt VoorElkaar vervolgens gratis. Als uw steunpunt geen VoorElkaar uitgeeft, dan ontvangt u misschien een andere nieuwsbrief van het steunpunt.

Voor contactgegevens en meer informatie over wat de steunpunten voor u als mantelzorger kunnen betekenen, zie ‘de steunpunten‘.