de steunpunten

deelnemende steunpunten
VoorElkaar wordt gemaakt door onderstaande mantelzorgsteunpunten.

dienstverlening
Bent u mantelzorger? Dan kunt u voor hulp, advies en informatie terecht bij de mantelzorgondersteuners in uw eigen gemeente. Kijk eens rond op de website van het mantelzorgsteunpunt om meer te weten te komen over wat het steunpunt voor u kan betekenen.

Neemt het mantelzorgsteunpunt in uw gemeente deel aan VoorElkaar? U ontvangt VoorElkaar gratis wanneer u bij hen bent aangemeld.

contact/website
Klik hieronder op de naam  van het mantelzorgsteunpunt. 

utrechtse heuvelrug

Mantelzorg Vijfheerenlanden
(onderdeel Welzijn Vianen en SamenDoen)

vianen
IjsselsteinLopik

Steunpunt Mantelzorg Zeist
(onderdeel MeanderOmnium)

zeist

Mantelzorg Knooppunt Rhenen
(onderdeel Welzijn Rivierstroom)

Rhenen

Mantelzorg De Ronde Venen
(onderdeel Tympaan-De Baat)

De Ronde venen